Kwalifikacja uzupełniająca

Cena: 900 zł

Kurs kwalifikacja uzupełniająca w zakresie kategorii C1,C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

    • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
    • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które uzyskały lub planują uzyskać prawo jazdy kat. C i/lub D wydane po:

    • 10 września 2008 r. dla kategorii D prawa jazdy
    • 10 września 2009 r. dla kategorii C prawa jazdy