Kwalifikacja wstępna pełna

Cena: 3000 zł

Kurs Kwalifikacja wstępna pełna jest skierowany do osób, które:
ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy ukończyły 18 lat – dla kat. C prawa jazdy oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.

    • i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.
    • uzyskały zaświadczenie lekarskie – art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy uzyskały
    • orzeczenie psychologiczne – art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 280 godzin, w tym:

    • 260 godzin zegarowych zajęć teoretycznych 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych (16 h – w ruchu drogowym, 4 h – zajęcia w warunkach specjalnych lub 2h na symulatorze)