Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Cena: 2500 zł

Kurs Kwalifikacja wstępna przyśpieszona jest skierowany do osób, które:

  • ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy ukończyły 21 lat –
  • dla kat. C prawa jazdy oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
   1. prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
   2. i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r. uzyskały zaświadczenie lekarskie – art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy uzyskały orzeczenie psychologiczne – art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 140 godzin, w tym:

  • 130 godzin zegarowych zajęć teoretycznych 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych (8 h – w ruchu drogowym, 2 h – zajęcia w warunkach specjalnych lub 1h na symulatorze)