Kod 95

Co to jest kod 95? Otóż kod 95 to potwierdzenie kwalifikacji kierowcy zawodowego. Kwalifikacja to jest niezbędna do wykonywania przewozu drogowego towarów. Jest potwierdzeniem spełnienia przez kierowce wszystkich wymagań niezbędnych podczas pracy jako kierowca zawodowy.
Postać wpisu to : 95.DD.MM.RRRR – za liczba 95 kolejne cyfry to data do której obowiązują uprawnienia.

Dokumenty które są wymagane do uzyskania wpisu kod 95 to :

  • świadectwo kwalifikacji zawodowej
  • prawo jazdy kategorii C, CE, D, DE
  • orzeczenie lekarskie (art. 39j ustawy o transporcie drogowym)
  • orzeczenie psychologiczne (art. 39k ustawy o transporcie drogowym)

Jak zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej?

  • kierowcy którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008, oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 muszą ukończyć tylko szkolenie okresowe. Trwa ono 35godzi i nie kończy się egzaminem Państwowym.
  • kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008, oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 mają już przed sobą wyższe wymagania. Muszą ukończyć
    kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną
  • grupa kierowców którzy dopiero chcą uzyskać zawodowe prawo jazdy w w/w kategoriach, którzy chcą uzyskać prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E, muszą ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. W przypadku młodych kierowców – kurs kwalifikacji wstępnej po ukończeniu której mogą przystąpić do egzaminu państwowego.
Kod 95